Diagnosta laboratoryjny w dziale laboratoryjnym

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze
, ul. Zyty 21
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy,
DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO W DZIALE LABORATORYJNYM  – Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców.

Wymagania kwalifikacyjne:
– wykształcenie wyższe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Zakres:

– wykonywanie badań  w pełnym zakresie serologii (badania konsultacyjne)

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Kontakt telefoniczny: 68 3298366 lub 68 3298363

Adres mailowy: dyrekcja@rckik.zgora.pl

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast