Dział Ekspedycji

Kierownik Działu: Adam Włoch

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 603 952 755

Kontakt e-mail:

Zadania działu:

– przyjmowanie krwi pełnej i jej składników z oddziałów terenowych;

– przechowywanie składników krwi dopuszczonych do obrotu klinicznego;

– przechowywanie i wydawanie czynnika VIII, czynnika IX;

– przechowywanie i wydawanie albuminy i sandoglobuliny;

– bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych składników krwi i leków;

– udzielanie informacji na temat posiadanych składników krwi;

– wydawanie składników krwi placówkom służby zdrowia;

– współpraca ze szpitalami w zakresie ustalania warunków przygotowywania składników krwi na zlecenie indywidualne;

– przyjmowanie zwrotów składników krwi;

– prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi oraz jej składników, archiwizacja dokumentacji;

– nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników;

– wydawanie materiałów, odczynników i innych materiałów używanych do pobierania krwi i wytwarzania jej składników oddziałom terenowym;

– przyjmowanie informacji o odczynach poprzetoczeniowych oraz materiału do badania tych odczynów;

– prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przyjmowanych i wydawanych składników krwi;

– udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast