Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych

Kierownik Pracowni: Magdalena Mudant

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 74, nr fax.: 68 329 83 94

Kontakt e-mail: [email protected]

Zadania działu:

– pobieranie próbek krwi do badań od dawców,

– pobieranie próbek od kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych,

– wykonywanie badania poziomu Hb jako badania kwalifikacyjnego dawców,

– wykonywanie badania pełnej morfologii krwi,

– wykonywanie badania poziomu białka całkowitego, albumin i wskaźnika alb/glob.,

– wykonywanie przesiewowych badań wirusologicznych: antygen HBs, przeciwciała anty-HIV, przeciwciała anty-HCV,

– wykonywanie badania przesiewowego w kierunku kiły,

– przygotowywanie próbek krwi wysłanych na badania wykonywane metodami biologii molekularnej (RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV),

– przygotowywanie próbek krwi wysyłanych na badania weryfikacyjne,

– prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań,

– prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych badań,

– wykonywanie badań ambulatoryjnych,

– prowadzenie obowiązujących kontroli wewnątrz laboratoryjnych wykonywanych badań,

– udział w kontrolach zewnątrz laboratoryjnych,

– prowadzenie szkoleń w zakresie wykonywanych badań,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– udział w audytach, kontrolach i inspekcjach,

– udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych,

– prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast