Przetargi PZP

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer postępowania 9/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454489/01 z dnia 2022-11-23
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
Numer postępowania 6/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00369535 z dnia 2022-09-29
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00351505/01 z dnia 2022-09-16
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Budowa budynku Działu Laboratoryjnego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
Numer postępowania 5/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00139360/01 z dnia 2022-04-28
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast