Dział Dawców i Pobierania

Kierownik działu: Monika Giblewska

Kontakt telefoniczny:

68 329 83 89 – Rejestracja dawców

68 329 83 71 – Gabinet lekarski

68 329 83 90 – Gabinet lekarski

68 329 83 88 – Hala pobrań

Kontakt e-mail. [email protected]

Zadania działu:

– rejestrowanie kandydatów na dawców;

– prowadzenie rejestru dawców krwi;

– powiadamianie i wzywanie dawców na badania laboratoryjne;

– współpraca z stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, lekarzami pierwszego kontaktu, poradniami hepatologicznymi i innymi w zakresie opieki nad dawcami z dodatnimi wynikami badań wirusologicznych i innych;

– badania lekarskie krwiodawców;

– kwalifikowanie dawców do zabiegu pobrania krwi pełnej lub aferezy;

– opieka lekarska nad krwiodawcami przed, podczas i bezpośrednio po prowadzonych zabiegach;

– pobieranie krwi pełnej;

– wykonywanie zabiegów plazmaferezy automatycznej;

– wykonywanie zabiegów trombaferezy automatycznej;

– wykonywanie zabiegów autotransfuzji;

– wykonywanie zabiegów plazmaferezy leczniczej;

– wykonywanie upustów krwi;

– prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych zabiegów;

– prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pobranej krwi;

– wydawanie posiłków regeneracyjnych dla krwiodawców;

– współudział w werbowaniu krwiodawców i organizowaniu ekip wyjazdowych pobierających krew od dawców honorowych;

– współudział w działalności informacyjnej, interwencyjnej i innej w zakresie spraw dotyczących krwiodawców honorowych.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast