Dział Farmacji Szpitalnej

Kierownik Działu: Alicja Grzelczak

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 537 511 290

Kontakt e-mail: [email protected]

Zadania działu:

Świadczenie usług farmaceutycznych:

– przyjmowanie produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

– przechowywanie produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

– udzielanie informacji o produktach leczniczych, w tym produktach krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratach czynnikach krzepnięcia, desmopresynie i wyrobach medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

– wydawanie podmiotom leczniczym oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

– udział w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych;

– prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym dla NCK;

– prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych, archiwizacja dokumentacji;

– bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

– wstrzymywanie, wycofywanie oraz dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych na podstawie decyzji GIF

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast