Dział Zapewnienia Jakości

Kierownik Działu: Agnieszka Tórz

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 76, -68, -65,

Fax: 68 329 83 98

Kontakt e-mail: [email protected]

Zadania działu:

– sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w poszczególnych działach i pracowniach RCKiK oraz w oddziałach terenowych;

– szkolenie personelu;

– kontrola metod pracy;

– prowadzenie bieżących kontroli: materiałów używanych do produkcji składników krwi, aparatury, technik laboratoryjnych, procesów produkcyjnych, warunków przechowywania i transportu;

– kwalifikowanie krwi i jej składników do użycia;

– prowadzenie procedury look back (trace back);

– nadzór nad postępowaniem z dawcami z dodatnimi wynikami badań wirusologicznych i kiły;

– przyjmowanie zgłoszeń odczynów poprzetoczeniowych;

– przygotowywanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz inspekcji;

– prowadzenie kontroli jakości krwi i jej składników produkowanych w RCKiK i w oddziałach terenowych;

– uczestniczenie w wyborze dostawców aparatury, sprzętu i odczynników;

– udział w ustalaniu rocznego zapotrzebowania na materiały używane do produkcji;

– organizowanie ekip wyjazdowych po krew od dawców honorowych;

– prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej i rocznej w zakresie pobieranej krwi i jej składników.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast