Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców

Kierownik Pracowni: Elżbieta Rusińska

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 80

Kontakt e-mail: [email protected]

Zadania działu:

– wykonywanie badań określenia grupy krwi układu ABO i Rh automatycznie i manualnie u krwiodawców (przyjęcie próbek, sprawdzenie dokumentacji, rejestracja), badania w kierunku słabej odmiany antygenu,

– wykonywanie badań wykrywania przeciwciał automatycznie i manualnie,

– wpisywanie wyników badania grupy krwi do dokumentów trwałej ewidencji,

– wykonywanie badań identyfikacji i mianowania przeciwciał u krwiodawców,

– wykonywanie badań określenia antygenów układu Rh, Kell i innych,

– wykonywanie badań kontroli serologicznej pobranej krwi i jej składników,

– wykonywanie BTA u krwiodawców po reklamacjach KKCz,

– prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań w systemie tradycyjnym i komputerowym,

– prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych badań,

– prowadzenie szkoleń w zakresie wykonywania badań serologicznych,

– prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– udział w audytach, kontrolach i inspekcjach,

– prowadzenie kontroli  odczynników serologicznych używanych do badań automatycznych oraz  do badań manualnych (odczynników anty-A,B,D , anty Rh i Kk),

– udział w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych,

– dbanie o sprzęt znajdujący się w pracowni, poddawanie go bieżącym kontrolom i okresowym przeglądom,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu i odczynników,

– monitorowanie odchyleń dotyczących próbek, odczynników, wyników,  sprzętu, programu komputerowego.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast