Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców

Kierownik Pracowni: p.o. Katarzyna Jurys

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 70

Kontakt e-mail: [email protected]

Zadania działu:

– wykonywanie badań określenia grupy krwi układu ABO i Rh, badania w kierunku słabej odmiany antygenów,

– wykonywanie badań wykrywania przeciwciał,

– wpisywanie wyników badania grupy krwi do dokumentów trwałej ewidencji,

– wykonywanie badań identyfikacji  przeciwciał u krwiodawców,

– wykonywanie badań określenia antygenów układu Rh, Kell i innych czerwonokrwinkowych,

– wykonywanie badań w anemii autoimmunohemolitycznej,

– wykonywanie badań u kobiet ciężarnych: identyfikacja przeciwciał i mianowanie,

– wykonywanie badań w konflikcie serologicznym matczyno-płodowym dotyczącym krwinek czerwonych,

– kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D,

– wykonywanie prób zgodności,

– wykonywanie badań serologicznych w odczynach poprzetoczeniowych,

– badanie BTA w reklamowanych donacjach przy próbach zgodności,

– prowadzenie konsultacji telefonicznych z zakresu serologii transfuzjologicznej,

– prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań w systemie tradycyjnym i komputerowym,

– prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych badań,

– szkolenia pracowników pracowni serologicznych województwa lubuskiego w zakresie wykonywania badań serologicznych i weryfikacji uprawnień,

– udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

– udział w audytach, kontrolach i inspekcjach,

– nadzór merytoryczny nad badaniami z zakresu serologii transfuzjologicznej w województwie lubuskim poprzez prowadzenie konsultacji telefonicznych i kontroli pracowni serologicznych oraz prowadzenie kontroli jakości badań serologicznych w pracowniach serologii transfuzjologicznej,

– prowadzenie kontroli  odczynników serologicznych,

– udział w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych,

– dbanie o sprzęt znajdujący się w pracowni, poddawanie go bieżącym kontrolom i okresowym przeglądom,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu i odczynników,

– monitorowanie odchyleń dotyczących próbek, odczynników, wyników,  sprzętu, programu komputerowego,

– prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast