Konkursy ofert

Konkurs ofert 01/2024/KO

01/2024/KO

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest jednoczesne wykonywanie badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1 2024 KO

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 04/2023/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest kwalifikacja osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 04-12-2023 roku. Termin składania ofert: 15-12-2023 roku, do  godz. 12:00. Data otwarcia ofert: 15-12-2022roku, godz. 13.00.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 03/2023/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań Immunologii Transfuzjologicznej, Preparatyki i Wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 04-12-2023 roku. Termin składania ofert: 15-12-2023 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 15-12-2022roku, godz. 11.30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast