Archiwum – Konkursy ofert

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2023/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań Immunologii Transfuzjologicznej, Preparatyki i Wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 09-03-2023 roku. Termin składania ofert: 17-03-2023 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 17-03-2022roku, godz. 11.30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

01/2023/KO

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest jednoczesne wykonywanie badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 03/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na Dawców Krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych w RCKik w Zielonej Górze.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu – 03/2022/KO

Załącznik Nr 1 do SWK – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWK - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWK - Wykaz wykonanych swiadczeń

Załącznik Nr 4 do SWK - Oświadczenie znajomości programu komputerowego

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Aneks do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 13-12-2022 roku. Termin składania ofert: 22-12-2022 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 22-12-2022roku, godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań immunologii transfuzjologicznej, preparatyki i wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu – 04/2021/KO

Załącznik Nr 1 do SWK – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWK - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWK - Wykaz wykonanych swiadczeń

Załącznik Nr 4 do SWK - Oświadczenie znajomości programu komputerowego

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Aneks do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 13-12-2022 roku. Termin składania ofert: 22-12-2022 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 22-12-2022roku, godz. 11:30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 01/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu ofertjest udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jednoczesnego wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 10-03-2022 roku. Termin składania ofert: 21-03-2022 roku, do  godz. 13:00. Data otwarcia ofert: 21-03-2022roku, godz. 13:15.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 04/2021/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań immunologii transfuzjologicznej, preparatyki i wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 03-12-2021 roku. Termin składania ofert: 13-12-2021 roku, do  godz. 11:00. Data otwarcia ofert: 13-12-2021roku, godz. 11:30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast