Dział Ekspedycji

Kierownik Działu: Adam Włoch

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 603 952 755

Kontakt e-mail: [email protected]

Zadania działu:

  • przyjmowanie krwi pełnej i jej składników z oddziałów terenowych;
  • przechowywanie składników krwi dopuszczonych do obrotu klinicznego;
  • wydawanie podmiotom leczniczym oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych (poza godzinami pracy DFS);
  • bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych składników krwi i leków;
  • udzielanie informacji na temat posiadanych składników krwi;
  • wydawanie składników krwi placówkom służby zdrowia;
  • współpraca ze szpitalami w zakresie ustalania warunków przygotowywania składników krwi na zlecenie indywidualne;
  • przyjmowanie zwrotów składników krwi;
  • prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi oraz jej składników, archiwizacja dokumentacji;
  • nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników;
  • wydawanie materiałów, odczynników i innych materiałów używanych do pobierania krwi i wytwarzania jej składników oddziałom terenowym;
  • przyjmowanie informacji o odczynach poprzetoczeniowych oraz materiału do badania tych odczynów;
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przyjmowanych i wydawanych składników krwi;
  • udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast