Archiwum – Przetargi wyłączone z PZP

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

3/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawy pojemników do inaktywacji patogenów w osoczu do urządzenia Macotronic wraz z dzierżawą urządzeń.

2/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawy pojemników do inaktywacji patogenów w osoczu do urządzenia Macotronic wraz z dzierżawą urządzeń.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

1/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa sprzętu komputerowego.

8/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa etykiet samoprzylepnych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników.
7/ZO/2022
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę etykiet samoprzylepnych czystych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników. 

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa soku jabłkowego w 100%, w kartonikach.

6/ZO/2022

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).
Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast