Przetargi wyłączone z PZP

Przeprowadzenie procedury przeniesienia/recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.
4/ZO/2024
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie procedury przeniesienia/recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Przeglądy konserwacyjne i naprawy awaryjne komór mroźniczych i chłodniczych użytkowanych przez Zamawiającego.

3/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeglądy konserwacyjne i naprawy awaryjne komór mroźniczych i chłodniczych użytkowanych przez Zamawiającego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

2/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

1/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa soku jabłkowego 100 %, w kartonikach.

18/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę soku jabłkowego 100%, w kartonikach.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych.

17/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę rękawiczek jednorazowych nitrylowych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast