Przetargi wyłączone z PZP

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

2/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

1/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa soku jabłkowego 100 %, w kartonikach.

18/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę soku jabłkowego 100%, w kartonikach.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych.

17/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę rękawiczek jednorazowych nitrylowych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania informacyjno-promocyjnego dot. współfinansowania z funduszy UE.

15/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania informacyjno-promocyjnego dot. współfinansowania z funduszy UE.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Dostawa przenośnej akumulatorowej zgrzewarki do drenów.

16/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę przenośnej akumulatorowej zgrzewarki do drenów.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast