Zamówienia publiczne – Informacje ogólne

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zamówień publicznych:
Dział Administracyjno Gospodarczy.
Dane do kontaktu z zamawiającym:
Robert Kuźnik, tel. 68 329 83 67, kom. 730 233 022
Julita Stelmaszek, tel. 68 329 83 86.
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.rckik.zgora.pl.
Adres strony internetowej Zamawiającego BIP: https://bip.rckik.zgora.pl/.
Adres strony internetowej prowadzonych postępowań: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl.
E-mail: [email protected].

Wyjaśnienia.
Postępowania objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP) oraz Zapytania ofertowe nieobjęte regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/.

Aktualne postępowania objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem:
https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
-zakładka Lista postepowań PZP / folder „Aktualne”.

Z dokumentami zamówienia można się również zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentami zamówienia oraz składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.
Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.
Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie pt.: „Instrukcja dla Wykonawcy” dostępne pod adresem: http://rckikzg.ezamawiajacy.pl/app/login w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych”.
Założenie konta wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.
UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.
Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
• pod numerem telefonu: 22 257 22 23
• pod adresem e-mail: [email protected].
Wyjaśnienia dotyczące obsługi platformy udziela również zamawiający -  sposób kontaktu podano w "Danych do kontaktu z zamawiającym".

Aktualne postępowania nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem:
https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList -zakładka Lista postepowań wyłączonych z PZP / folder „Aktualne”.
Sposób składania ofert zgodnie z treścią zapytana ofertowego. Dla postępowań nieobjętych ustawą PZP nie wymaga się zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

„Lista postepowań wyłączonych z PZP" przed upływem terminu składania ofert znajduje się w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”.

 

 

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast