Archiwum – Przetargi PZP

Wykonanie Systemu migracji danych z systemu źródłowego Krew-System SQL do Centralnego systemu e-Krew.
Numer postępowania 3/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr nr 2023/BZP 00105883 z dnia 2023-02-22
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do preparatyki krwi.
Numer postępowania 1/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00043517/01 z dnia 2023-01-19
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa oraz montaż i uruchomienie zamrażarki szokowej do mrożenia pojemników z osoczem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Numer postępowania 11/P/2022/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr 2022/S 252-733405 z dnia 30.12.2022 r.
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Numer postępowania 10/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00526156/01 z dnia 2022-12-30
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.
Numer postępowania 8/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00484076/01 z dnia 2022-12-08
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer postępowania 9/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454489/01 z dnia 2022-11-23
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast