Ogłoszenie o przetargu

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi.
Postępowanie znak: ZZP-50/21

Data zamieszczenia14.04.2021

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy: +48 729054221 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.04.2021 r. pod numerem: 2021/S 072-182846

Przekierowanie na E-platformę.