Dostawa etykiet samoprzylepnych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników.
7/ZO/2022
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę etykiet samoprzylepnych czystych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników. 

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast