Dostawa oraz montaż i uruchomienie zamrażarki szokowej do mrożenia pojemników z osoczem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Numer postępowania 11/P/2022/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr 2022/S 252-733405 z dnia 30.12.2022 r.
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast