Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do preparatyki krwi.
Numer postępowania 1/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00043517/01 z dnia 2023-01-19
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast