Dostawa wraz z instalacją dwóch wirówek do preparatyki krwi pełnej.

Numer postępowania 2/P/2023/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr Dz.U./S S48 140302-2023-PL z dnia 08.03.2023
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast