KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2023/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań Immunologii Transfuzjologicznej, Preparatyki i Wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 09-03-2023 roku. Termin składania ofert: 17-03-2023 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 17-03-2022roku, godz. 11.30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast