Zakup paliwa dla pojazdów użytkowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Numer postępowania 8/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00228403/01 z dnia 2023-05-23

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast