Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.

Numer postępowania 10/P/2023/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr 2023/S 111-346808  z dnia 12.06.2023 r.
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast