Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania informacyjno-promocyjnego dot. współfinansowania z funduszy UE.

15/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania informacyjno-promocyjnego dot. współfinansowania z funduszy UE.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast