Numer postępowania 17/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.

Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00463668/01 z dnia 2023-10-26. Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast