Dostawa jakościowych testów do diagnostyki przeciwciał anty HCV,  przeciwciał anty HIV 1+2, HBsAg oraz kiły wraz z najmem urządzenia do wykonywania w/w testów.

Numer postępowania 1/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5f3fc0761cee4fba9a72fd28c7f1f6f6 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast