Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji, zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

Numer postępowania 4/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Numer publikacji ogłoszenia: 127926-2024, Numer wydania Dz.U. S: 44/2024, Data publikacji: 01/03/2024
Identyfikator/wersja ogłoszenia: bc976dbc-785c-4158-9c7a-78cf96abc70a – 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast