Przeprowadzenie procedury przeniesienia/recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.
4/ZO/2024
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie procedury przeniesienia/recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast