Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych oraz najem analizatorów.

Numer postępowania 7/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego. Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Numer publikacji ogłoszenia: 337798-2024
Numer wydania Dz.U. S: 110/2024
Data publikacji: 07/06/2024

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast