bez_kategorii

Dostawa wieszaka do filtracji.

8/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wieszaka do filtracji.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie ofert https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/szukaj?q=rolery

Dostawa rolerów automatycznych do drenów.

5/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę rolerów automatycznych do drenów.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Numer postępowania 10/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00526156/01 z dnia 2022-12-30
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast