Zamówienia publiczne

Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji, zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

Numer postępowania 4/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Numer publikacji ogłoszenia: 127926-2024, Numer wydania Dz.U. S: 44/2024, Data publikacji: 01/03/2024
Identyfikator/wersja ogłoszenia: bc976dbc-785c-4158-9c7a-78cf96abc70a – 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

2/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa jakościowych testów do diagnostyki przeciwciał anty HCV,  przeciwciał anty HIV 1+2, HBsAg oraz kiły wraz z najmem urządzenia do wykonywania w/w testów.

Numer postępowania 1/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5f3fc0761cee4fba9a72fd28c7f1f6f6 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

1/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Numer postępowania 3/P/2024

Typ postępowania: Postępowanie krajowe. Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00017470/01 z dnia 2024-01-08. Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Numer postępowania 2/P/2024

Typ postępowania: Postępowanie krajowe. Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00009040/01 z dnia 2024-01-04. Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast