Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych.

Postępowanie: 1/P/2022.
Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00029759/01 z 21.01.2022 r.
Przekierowanie na E-platformę.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast