Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E)

Postępowanie: 2/P/2022.
Data zamieszczenia 13.01.2022.
Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00016826/01 z dnia 13.01.2022 r.
Przekierowanie na E-platformę.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast