13/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast