KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 01/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu ofertjest udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jednoczesnego wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 10-03-2022 roku. Termin składania ofert: 21-03-2022 roku, do  godz. 13:00. Data otwarcia ofert: 21-03-2022roku, godz. 13:15.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast