Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych.

Numer postępowania 4/P/2022
Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061616/01 z dnia 2022-02-18.
Przekierowanie na platformę.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast