3/ZOW/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z uzyskaniem wymaganych pozwoleń/zgód niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców
i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast