Dostawa zestawów do inaktywacji patogenów chorobotwórczych w osoczu wraz z najmem urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania procedury.

Numer postępowania 11/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00284080/01 z dnia 2023-06-30

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast