Dostawa zestawów do pobierania UKKP (płytek krwi).

14/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawów do pobierania UKKP (płytek krwi).

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast