Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

Numer postępowania 14/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr  2023/BZP 00436720/01 z dnia 2023-10-10

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast