Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Numer postępowania 15/P/2023/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr 2023/S 199-625721 z dnia 16.10.2023 r.
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast