KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 04/2023/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest kwalifikacja osób na kandydatów na dawców krwi i dawców krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 04-12-2023 roku. Termin składania ofert: 15-12-2023 roku, do  godz. 12:00. Data otwarcia ofert: 15-12-2022roku, godz. 13.00.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast