Numer postępowania 18/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe. Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00540157/01 z dnia 2023-12-08. Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast