Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2024r.

Plan Postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2022 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

 

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast