Zamówienia publiczne

Dostawa wraz z instalacją dwóch wirówek do preparatyki krwi pełnej.

Numer postępowania 2/P/2023/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr Dz.U./S S48 140302-2023-PL z dnia 08.03.2023
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych.
Numer postępowania 4/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120063/01 z dnia 2023-03-03
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Wykonanie Systemu migracji danych z systemu źródłowego Krew-System SQL do Centralnego systemu e-Krew.
Numer postępowania 3/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr nr 2023/BZP 00105883 z dnia 2023-02-22
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

3/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawy pojemników do inaktywacji patogenów w osoczu do urządzenia Macotronic wraz z dzierżawą urządzeń.

2/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawy pojemników do inaktywacji patogenów w osoczu do urządzenia Macotronic wraz z dzierżawą urządzeń.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do preparatyki krwi.
Numer postępowania 1/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00043517/01 z dnia 2023-01-19
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast