Zamówienia publiczne

Numer postępowania 8/P/2024

Typ postępowania: Postępowanie krajowe. Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00327865/01 z dnia 2024-05-17

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Przeprowadzenie procedury przeniesienia/recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.
4/ZO/2024
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie procedury przeniesienia/recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Numer postępowania 6/P/2024

Typ postępowania: Postępowanie krajowe. Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00287486/01 z dnia 2024-04-16

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Numer postępowania 5/P/2024

Typ postępowania: Postępowanie krajowe. Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00272264/01 z dnia 2024-04-05

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Przeglądy konserwacyjne i naprawy awaryjne komór mroźniczych i chłodniczych użytkowanych przez Zamawiającego.

3/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeglądy konserwacyjne i naprawy awaryjne komór mroźniczych i chłodniczych użytkowanych przez Zamawiającego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji, zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

Numer postępowania 4/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Numer publikacji ogłoszenia: 127926-2024, Numer wydania Dz.U. S: 44/2024, Data publikacji: 01/03/2024
Identyfikator/wersja ogłoszenia: bc976dbc-785c-4158-9c7a-78cf96abc70a – 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast