Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer postępowania 9/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454489/01 z dnia 2022-11-23
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
Numer postępowania 6/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00369535 z dnia 2022-09-29
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa etykiet samoprzylepnych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników.
7/ZO/2022
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę etykiet samoprzylepnych czystych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników. 

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00351505/01 z dnia 2022-09-16
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa soku jabłkowego w 100%, w kartonikach.

6/ZO/2022

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).
Przekierowanie na platformę

5/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na usługę odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz innych odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).
Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast