Zamówienia publiczne

3/ZOW/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z uzyskaniem wymaganych pozwoleń/zgód niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców
i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

3/ZOW/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

Więcej…

12/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu dla promocji krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

11/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę kalendarzy trójdzielnych na 2022 rok.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast