Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji, zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

Numer postępowania 4/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Numer publikacji ogłoszenia: 127926-2024, Numer wydania Dz.U. S: 44/2024, Data publikacji: 01/03/2024
Identyfikator/wersja ogłoszenia: bc976dbc-785c-4158-9c7a-78cf96abc70a – 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Pielęgniarka Żary/Żagań

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zatrudni PIELĘGNIARKĘ – Oddział Terenowy Żary/Żagań

Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie medyczne – pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV, wraz z dołączoną klauzulą
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, pocztą na adres Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21
lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected].

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt telefoniczny:

  • Dział Kadr: Marta Sokół, tel. 68 329 83 66
  • Sekretariat, tel. 68 329 83 63

Diagnosta laboratoryjny

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zatrudni,
w pełnym wymiarze czasu pracy, DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO W DZIALE LABORATORYJNYM  – Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców.

Wymagania kwalifikacyjne:
– wykształcenie wyższe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Zakres:

– wykonywanie badań  w pełnym zakresie serologii (badania konsultacyjne)

 

Oferujemy:

– wsparcie adaptacyjne

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

– rozwój osobisty: podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach, zdobywanie bogatych
doświadczeń zawodowych

– satysfakcję z pracy w przyjaznym i życzliwym gronie współpracowników

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Kontakt telefoniczny: 68 3298366 lub 68 3298363

Adres mailowy: [email protected]

 

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

2/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa jakościowych testów do diagnostyki przeciwciał anty HCV,  przeciwciał anty HIV 1+2, HBsAg oraz kiły wraz z najmem urządzenia do wykonywania w/w testów.

Numer postępowania 1/P/2024/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5f3fc0761cee4fba9a72fd28c7f1f6f6 01

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

1/ZO/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast