KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań immunologii transfuzjologicznej, preparatyki i wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu – 04/2021/KO

Załącznik Nr 1 do SWK – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWK - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWK - Wykaz wykonanych swiadczeń

Załącznik Nr 4 do SWK - Oświadczenie znajomości programu komputerowego

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Aneks do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 13-12-2022 roku. Termin składania ofert: 22-12-2022 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 22-12-2022roku, godz. 11:30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.
Numer postępowania 8/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00484076/01 z dnia 2022-12-08
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer postępowania 9/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454489/01 z dnia 2022-11-23
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
Numer postępowania 6/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00369535 z dnia 2022-09-29
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa etykiet samoprzylepnych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników.
7/ZO/2022
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę etykiet samoprzylepnych czystych oraz taśm barwiących, przeznaczonych do oklejania pojemników do pobierania i przechowywania krwi i jej składników. 

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00351505/01 z dnia 2022-09-16
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast