Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Numer postępowania 16/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00459821/01 z dnia 2023-10-25

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Numer postępowania 15/P/2023/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr 2023/S 199-625721 z dnia 16.10.2023 r.
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonych w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

Numer postępowania 14/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr  2023/BZP 00436720/01 z dnia 2023-10-10

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych.

17/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę rękawiczek jednorazowych nitrylowych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Wykonanie, dostawa i montaż oznakowania informacyjno-promocyjnego dot. współfinansowania z funduszy UE.

15/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania informacyjno-promocyjnego dot. współfinansowania z funduszy UE.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Dostawa przenośnej akumulatorowej zgrzewarki do drenów.

16/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę przenośnej akumulatorowej zgrzewarki do drenów.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast