Dostawa materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz najem analizatora podstawowego i zapasowego (back-up).

Postępowanie unijne: 3/P/2022/UE.
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2022/S 021-051221.
Przekierowanie na E-platformę.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast